Sprawdź informacje o naprawie

Naprawa telefonów komórkowych
Naprawa telefonów komórkowych
Naprawa telefonów komórkowych

Informacje o naprawie

Status obsługi serwisowej/dokumentacja zdjęciowa urządzenia dostępna jest na stronie przez 2 tygodnie od daty wysyłki z serwisu.
IMEI (15 cyfrowy nr identyfikacyjny), SN (serial number) laptopy